FrieslandCampina-leveraars geklemd tussen vermindering en afstoting

Na drie jaar garantie geraken de overgebleven Belgische contractuele melkveehouders van FrieslandCampina in totale onzekerheid. Volgens coöperatievoorzitter Frans Keurentjes stonden de directie en de raad van bestuur wegens het hoge melkaanbod voor het dilemma: investeren in volumecapaciteit of in meerwaardecreatie. Lees meer…

Verder lezen