Tegemoetkomingsaanvraag erkende landbouwramp indienen, kan tot 28 februari 2019

Het Besluit van de Vlaamse Regering rond de erkenning van de uitzonderlijke droogte die zich voordeed in de zomer van 2018, werd op 7 november 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Landbouwers kunnen dus nu hun tegemoetkomingsaanvraag indienen. De uiterste indieningsdatum is 28 februari 2019.

Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard. Een  tegemoetkomingsaanvraag zal, indien ze volledig en coherent is, in de mate van het mogelijke in volgorde van ontvangst worden behandeld.

Advertising

U kunt de aanvraag enkel schriftelijk indienen door middel van het formulier dat u vindt op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw onder de rubriek “bedrijfsvoering” doorklikken naar “landbouwrampen” en vervolgens “droogte 2018” (https://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/landbouwrampen/droogte-2018).

Indienen tegemoetkomingsaanvraag

De tegemoetkomingsaanvraag (formulier D) moet ingediend worden bij uw provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij waar uw bedrijfszetel is gevestigd.

Een  tegemoetkomingsaanvraag moet volledig ingevuld worden en, indien van toepassing, vergezeld zijn van de nodige bijlagen, zoals een verzekeringsattest afgeleverd door een verzekeraar of door een producentenorganisatie.

Indien de schade werd vastgesteld door een onafhankelijk expert, moet bij de tegemoetkomingsaanvraag ook het deskundig verslag en de eventuele ereloonnota worden toegevoegd.

Processen-verbaal

De processen-verbaal die opgemaakt zijn door de schattingscommissies, zullen rechtstreeks opgevraagd worden bij de gemeenten. De processen-verbaal of deskundige verslagen van de eerste schadevaststellingen met betrekking tot de droogte 2018 die werden opgesteld na 30 september 2018, kunnen niet gebruikt worden voor een tegemoetkomingsaanvraag, omdat het oorzakelijk verband tussen de weersomstandigheden en de schade niet meer objectief en eenduidig kan vastgesteld worden.

Meer informatie vindt u terug op http://lv.vlaanderen.be/nl/bedrijfsvoering/schadevergoeding-bij-een-landbouwramp. Voor alle andere vragen hierover kunt u eveneens terecht bij uw buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: Departement Landbouw en Visserij – 13 november 2018

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: