Tijdelijke VLIF-waarborg voor landbouwbedrijven in crisis nu mogelijk

Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven die negatieve gevolgen ondervinden van de slechte economische conjunctuur, de vogelgriep of Brexit kunnen vanaf 18 januari 2021 via het e-loket een aanvraag doen voor een waarborgregeling op overbruggingskredieten.

Land- en tuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten door de moeilijke coronaconjunctuur kunnen vanaf vandaag via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) gebruikmaken van een tijdelijke waarborgregeling. Ze kunnen hun werkingsmiddelen voor de operationele kosten verhogen via een gewaarborgd krediet.

Bedrijven met een brutobedrijfsresultaat van minimaal 40.000 euro per bedrijfsleider, kunnen via hun kredietinstelling de waarborg aanvragen. De aanvrager moet aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de slechte conjunctuur. Er moet:

  • een omzetdaling van minimaal 15 procent na 1 september 2020 in vergelijking met eenzelfde periode in 2019 en 2020 worden aangetoond;
  • ofwel dat de omzet met minimaal 15 procent is gedaald in vergelijking met het gemiddelde van eenzelfde periode in de drie voorgaande jaren.

De maximale looptijd van de kredieten is 7 jaar en de waarborg geldt voor 3 jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80 procent van het subsidiabele kredietbedrag. Het ministerieel besluit hiervoor kan via het e-loket worden aangevraagd.

Bron: naar Kabinet minister Crevits – 18 januari 2021

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *