Verlies van afzetmogelijkheden drukt eindsaldo omzet Melk 2020

Boerenbond raamt de omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw in 2020 op 5,8 miljard euro, een stijging van 0,6 procent in vergelijking met 2019. Die globale cijfers maskeren echter zeer grote verschillen in omzet naargelang de invloed van de coronapandemie op de diverse sectoren.

Relance en toekomstig beleid

“De omzet van 2020 is weliswaar sterk gekleurd door corona, maar de grondvesten van de Vlaamse land- en tuinbouw blijven solide: vruchtbare grond, hoog opgeleide land- en tuinbouwers, een grote diversiteit en een gunstige ligging in het hart van Europa”, stelt BB-voorzitter Sonja De Becker in een commentaar. “Wel nemen we een aantal belangrijke lessen uit de afgelopen maanden mee. Een beter risicobeheer binnen de sector, meer regionalisering van de waardeketens, verdere digitalisering en een solide overleg tussen producenten en afnemers, gekoppeld aan duurzame investeringen moeten de veerkracht en het ondernemerschap van de Vlaamse land- en tuinbouw versterken in de relance en in toekomstig beleid.”

Resultaten

Door de tijdelijke sluiting van de horeca en het afgelasten van evenementen, kelderde de prijs van frietaardappelen. De prijsdaling van deze aardappelen bedroeg maar liefst 66 procent in vergelijking met 2019.

Ook de sierteeltsector werd ernstig getroffen door de coronamaatregelen, met een omzetverlies van 7 procent ten opzichte van 2019 tot gevolg.

Verder speelde het noodgedwongen thuisverbruik in de kaart van witloof en aardbeien die een sterke prijsstijging kenden.

Maar ook eieren kenden een groter thuisverbruik. In tegenstelling tot gehakt, hamburgers en worsten, die minder afzet vonden richting horeca en eventsector, toonde de markt voor betere steak van bij ons een plus via slagers en retail

De voorjaarsdroogte was dit jaar nadelig voor onder meer graangewassen, hop en vroege groenten in openlucht. De hitte in de zomer zorgde voor slechte kolfvulling bij mais en voor zonnebrand bij appelen en peren.

De globale omzet voor fruit steeg t.o.v. 2019, gedreven door de gunstige prijzen van aardbeien en voor het eerst in jaren ook van appelen en peren.

Melk verloor afzetmogelijkheden

De geproduceerde hoeveelheden melk stegen in de eerste 7 maanden van 2020 met 4,5 procent. De normale seizoenpiek van mei is redelijk afgevlakt. De piek is eerder een plateau geworden. De droge weersomstandigheden en beperkte grasgroei dit voorjaar hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Omdat door de droogte de beschikbaarheid van ruwvoeder terugloopt, wordt verwacht dat in het najaar meer krachtvoeder zal moeten aangekocht worden. Dat zal aanleiding geven tot stijgende kosten.

Wereldwijd kende de melkproductie in de periode van januari tot en met juni 2020 een licht stijgende trend. In de Europese Unie is de melkproductie in de eerste helft van 2020 gestegen met 1,9 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2019. Vanaf april 2020 zijn de stijgingen minder uitgesproken door de droogte. Ook in de VS en Nieuw-Zeeland blijft de groei in melkproductie met elk 1,8 procent beperkt. Australië noteert dan weer een zeer lichte terugval van de productie (- 0,6 procent).

Melk kende in de eerste 7 maanden van 2020 een prijsdaling met 4,4 procent tegenover dezelfde periode van 2019. Voor de eerste 3 kwartalen van 2020 gaat BB uit van een prijsdaling met 5,1 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2019. De verschillen inzake uitbetaalde melkprijzen tussen de melkerijen zijn echter zeer groot, afhankelijk van hun productgamma en afzetkanalen. De coronamaatregelen waren genadeloos voor horeca en foodservice. De terugval van de verkopen in deze kanalen bedroeg meer dan 80 procent. Voor de sector kon de toenemende verkoop in de retail het verlies in horeca en foodservice niet goedmaken. Tevens liep de export van zuivelproducten terug. Het eindsaldo was een duidelijk verlies van afzetmogelijkheden.

Omwille van de coronacrisis daalden in het eerste kwartaal van 2020 (vooral in de maanden maart en april) de prijzen voor de meeste zuivelproducten zeer sterk (met meer dan 20 procent). Voor kaas was de daling iets minder uitgesproken (ongeveer 15 procent).

Vanaf midden mei 2020 kenden de meeste zuivelprijzen een gedeeltelijk herstel, onder meer door de afbouw van de coronamaatregelen. Dit resulteert in een lichte omzetdaling tegenover dezelfde periode in 2019.

Voor het volledige verslag klik Jaarresultaten Vlaamse land- en tuinbouw in 2020

Bron: naar Boerenbond – 13 oktober 2020

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *