Versoepeling gebruik veevoeder in omschakeling naar bio omwille van droogte

Door de uitzonderlijke droogte dit voorjaar kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling, een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van veevoeder afkomstig van het eerste jaar van omschakeling. Deze noodmaatregel is van kracht tot 31 december 2020.

Bij goedkeuring van de aanvraag mag de landbouwer op zijn landbouwbedrijf meer veevoeder afkomstig van het eerste jaar omschakeling gebruiken (op voorwaarde dat het perceel aangemeld was voor 12 juni 2020 bij een controleorgaan voor biologische productie). Dit kan tot maximaal 40 procent van de totale verbruikte hoeveelheid kg droge stof voeder op jaarbasis op zijn bedrijf en enkel gedurende de periode waarvoor hij expliciet toestemming heeft ontvangen van Departement Landbouw en Visserij. Deze uitbreiding geldt voor alle veevoeders, ook voor voederbieten en mais.

Advertising

Om de ontheffing voorafgaandelijk aan te vragen, kunnen landbouwers het formulier ‘Aanvraag gebruik veevoeder 1e jaar omschakeling – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2020’ gebruiken. Klik formulier ontheffing bio veevoeder voor het formulier. Bezorg dit formulier aan het controleorgaan. Dat onderzoekt de aanvraag en vult de aanvraag binnen de 14 dagen aan met een advies.

Aanvragen moeten ten laatste op 15 oktober ingediend worden bij het Departement Landbouw en Visserij. Dat brengt de landbouwer binnen 7 dagen op de hoogte van de beslissing.

Om in aanmerking te komen voor een toestemming voor het gebruik van deze voeders afkomstig van percelen in het eerste jaar van omschakeling, moet de landbouwer volgende voorwaarden vervullen:

 • het landbouwbedrijf is gelegen in het Vlaamse gewest;
 • tijdens het voorjaar 2020 hebben één of meerdere percelen van het landbouwbedrijf niet de verwachte hoeveelheden veevoeder opgeleverd;
 • de landbouwer heeft voldoende inspanningen geleverd om bovenvermelde verliezen te compenseren door het volgende voor te leggen:
   • bewijs van contacten met minstens drie potentiële leveranciers van tweedejaars omschakelingsvoeder of biovoeder, of
   • bewijs van registratie op de website van BioForum: http://www.bioforum.be/nl/vraagenaanbod, waarbij de landbouwer aantoont dat het aanbod niet toereikend is.
 • de totale hoeveelheid beschikbaar voeder is ontoereikend om het biologische vee gedurende de komende winterperiode naar behoren te voederen;
 • de landbouwer gebruikt het voeder afkomstig van percelen in het eerste jaar-omschakeling enkel tot en met 31/12/2020 en deze hoeveelheid voeder bedraagt maximaal 40% droge stof van de totale hoeveelheid verbruikt voeder op jaarbasis voor het betrokken landbouwbedrijf;
 • de landbouwer heeft de toestemming aangevraagd via het formulier ‘Aanvraag gebruik veevoeder 1e jaar omschakeling – uitzonderlijke klimatologische omstandigheden 2020’ en de goedkeuring daarvan ontvangen;
 • de landbouwer houdt alle gegevens die deze aanvraag kunnen staven ter beschikking en bezorgt deze op aanvraag aan het controleorgaan of aan het Departement Landbouw en Visserij;
 • de landbouwer beschikt eveneens over aankoopfacturen van het voeder en bewijsstukken dat de betrokken percelen onder biocontrole staan.

Bron: naar Departement Landbouw en Visserij – 29 juni 2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: