Stijgende trend mestverwerking blijft aanhouden, ook inzake rundermest

Uit de resultaten van de VCM-bevraging met betrekking tot de mestverwerking in Vlaanderen over het jaar 2019 blijkt dat er 49,8 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest (incl. export) werd verwerkt. 5,7 miljoen kg meer dan in 2017. De stijgende trend in de hoeveelheid verwerkte stikstof in Vlaanderen blijft dus aanhouden. Vandaag kan Vlaanderen dan ook prat gaan op 136 operationele mestverwerkingsinstallaties.

Naar jaarlijkse gewoonte bevraagt het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) de mestverwerkingssector over de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. In 2019 werd hierop een eenmalige uitzondering gemaakt, waardoor de operationele mestverwerkingscapaciteit voor 2018 niet werden berekend. Reden was de wijziging van de Vlaamse wetgeving inzake de mestsamenstelling. VCM nam de gelegenheid te baat om de richtcijfers, die gebruikt worden in de verwerking van de enquête, te herzien en te actualiseren.

Pluimveemest voor het eerst op één 

Van de 49,8 miljoen kg stikstof die in 2019 verwerkt werd, was 87 procent afkomstig van de verwerking en export van varkensmest (21,2 miljoen kg N of 42,6%) en de verwerking en export van pluimveemest (22,2 miljoen kg N of 44,6%). Voor beide types is de export ruwe mest gedaald, maar de verwerking gestegen. Voorgaande jaren was het aandeel van varkensmest telkens hoger dan die van pluimveemest. In 2019 is een kentering waar te nemen met een hoger aandeel van pluimveemest.  Een verklaring hiervoor is de snellere stijging van de pluimveestapel, terwijl de varkensstapel stabiel is gebleven ten opzichte van 2017.

Ook meer rundermest verwerkt

De verwerking en export van runder- en kalfsmest steeg met 6,6 procent ten opzichte van 2017, terwijl ook de import van rundermest is gestegen (van 42.389 ton naar 129.606 ton). De verwerking van dikke fractie van rundermest is gedaald met 59 procent. De export van ruwe rundermest naar Nederland steeg wel met 6,2 procent. Ook de verwerking van dunne fractie van rundermest is gestegen (48,1% of 306.141 kg N), net als runderstalmest (4,5% of 1.845 ton). Daarnaast kent de verwerking van digestaat een daling van 2,4 naar 1,4 procent.

Biologie en biothermie, cruciale technieken

Uit de enquête blijkt dat de conventionele technieken van mestverwerking, namelijk mestscheiding gevolgd door de biologische verwerking van de dunne fractie in een ‘biologie’ en de export van de biothermisch gedroogde dikke fractie, cruciaal blijven voor een oordeelkundige verwerking van het Vlaamse mestoverschot.

In Vlaanderen is de biologische mestverwerking waarbij stikstof wordt verwijderd uit de dunne fractie van varkensmest, rundermest en/of digestaat nog steeds de meest toegepaste techniek (113 van 136 installaties). In 2018 en 2019 zijn er zelfs nog 6 nieuwe biologische mestverwerkingsinstallaties bijgekomen.

De tweede meest toegepaste techniek in Vlaanderen is het biothermisch drogen (17 installaties, waarvan 3 installaties ook het eindproduct drogen en korrelen). De voorbije twee jaar kwam er één biothermische drooginstallatie bij in Vlaanderen. Tevens werden twee totaalverwerkers opgestart in de periode 2018 – 2019.

Net als bij voorgaande jaren wordt in 2019 de grootste hoeveelheid stikstof (18,4 miljoen kg N of 42,3%) verwerkt via de biothermische droging van voornamelijk pluimveemest, paardenmest, de dikke fractie van varkensmest en de dikke fractie van rundermest, al dan niet gecombineerd met drogen en korrelen. Ook via de biologische verwerking van de dunne fractie van varkensmest, rundveemest of digestaat wordt een grote hoeveelheid stikstof verwerkt (12,9 miljoen kg N of 29,8%), al dan niet met een nabehandeling in constructed wetlands of omgekeerde osmose. De grootste hoeveelheid fosfaat (15,0 miljoen kg P2O5 of 55,6%) wordt verwerkt via de biothermische droging (al dan niet gecombineerd met drogen en korrelen).

Ivan Tolpe prijs

Innovaties in mestverwerkingstechnieken blijven wel nog steeds noodzakelijk in de sector. Daarom organiseert VCM tweejaarlijks de uitreiking van de Ivan Tolpe prijs waarbij de focus ligt op nieuwe technieken en innovatieve ideeën om de transitie naar een circulaire economie te bewerkstelligen of om huidige technieken te optimaliseren. Herinneren we er daarom tot slot aan dat kandidaturen voor de Ivan Tolpe Prijs nog tot 23 oktober 2020 bij VCM kunnen ingediend worden.

Voor meer details surf naar https://www.vcm-mestverwerking.be/

Voor het volledige rapport klik Rapport VCM enquête mestverwerking 2019

Bron: naar mededeling VCM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *