Veterinaire antibiotica in water geen risico voor drinkwater

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzocht in de periode 2014-2016 de aanwezigheid van humane geneesmiddelen in de waterketen. In een vervolgonderzoek nam de VMM nu ook de subgroep van de veterinaire geneesmiddelen, de veterinaire antibiotica, onder de loep.

Het jongste rapport vat de onderzoeken samen die de VMM uitvoerde naar de aanwezigheid van veterinaire antibiotica in de waterketen in Vlaanderen in 2017 en 2018.

Advertising

Zowel in oppervlaktewater als in grondwater worden veterinaire antibiotica vastgesteld.

  • In oppervlaktewater werden maximaal 10 verschillende van de 58 onderzochte stoffen op 1 meetpunt aangetroffen, in grondwater maximaal 3 per meetpunt. Ook in het aantal teruggevonden stoffen en hun concentratie zijn er verschillen te zien.
  • In grondwater werden er van de 58 onderzochte stoffen 11 teruggevonden in de meest ondiepe watervoerende lagen van Vlaanderen. De vastgestelde concentraties bedragen maximum 52 ng/l en liggen daarmee aan de lage kant. In oppervlaktewater werden 22 verschillende antibiotica in uiteenlopende concentraties (tussen de 1 en 1000 ng/l) teruggevonden.

Antibioticaresistentie van indicatorbacteriën, zoals Escherichia coli, is op basis van de huidige onderzoeksresultaten, van ondergeschikt belang en wordt hooguit sporadisch vastgesteld in grondwater (1 op 29). Ook in oppervlaktewater komt resistentie relatief weinig voor, al werden er multiple-resistente bacteriën gevonden in zowel landbouwgerelateerde meetpunten als in andere, grotere systemen.

Ook het oppervlaktewater en grondwater bestemd voor de productie van drinkwater werd onderzocht. Op basis van de vastgestelde concentratie in de bronnen bestemd voor de productie van drinkwater besluit de VMM dat de beperkte aanwezigheid van veterinaire antibiotica momenteel geen risico vormt voor het drinkwater geleverd in Vlaanderen. Tegelijk wordt beklemtoond dat ‘een degelijke en doordachte verdere opvolgcontrole aangewezen blijft’. 

Voor het volledige rapport klik Veterinaire antibiotica in water

Bron: naar VMM-nieuwsbrief – 2 april 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: