Vlaamse landbouwers optimistischer maar terughoudend

Na de lichte toename in het najaar 2018 is de conjunctuurindex van de Vlaamse land- en tuinbouw in het voorjaar van 2019 verder gestegen van 79 naar 82. De landbouwers zijn dus optimistischer over de toekomstverwachtingen voor de komende zes maanden. Toch overweegt slechts 33 procent het komende jaar te investeren.

De conjunctuurindex is een maat voor het gevoel van de landbouwers ten aanzien van de afgelopen periode en de verwachtingen voor de toekomstige periode. De index kan gaan van 0 (alle landbouwers zeer negatief) tot 200 (alle landbouwers zeer positief). De resultaten zijn gebaseerd op een extrapolatie van 454 antwoorden. De enquête is afgenomen in maart 2019.

Advertising

Achter de verbetering gaat een grote variatie schuil. Terwijl de varkenssector opleeft door de betere toekomstverwachtingen zit de fruitsector in een diep dal.

De melkveesector zet de stijgende trend voort en staat nu op een index 90. De melkveehouders zijn
tevredener over de voorbije periode (91), maar de toekomstverwachtingen schatten ze lager in (89).

  • Na de problemen vorig jaar steeg de prijs voor mager melkpoeder, zowel in België als op
    Europees niveau, die van boter liep licht terug. De Belgische boterprijs zat op het Europese
    gemiddelde. De kaasprijzen gaven een wisselend beeld, maar de algemene trend was dalend. De
    prijs voor rauwe melk daalde lichtjes.
  • Het aandeel melkveehouders die hun productievolume willen uitbreiden in de komende zes
    maanden, bedraagt 26 procent. 16 procent ziet een negatieve beweging.

75 procent van de landbouwers ondervond de afgelopen 6 maanden belemmeringen. In het najaar van 2018 was dat nog 85 procent. Volgens de onderzoekers Lambrechts en Lenders is die positievere inschatting voornamelijk te danken aan de betere weersomstandigheden.

Het aandeel landbouwers dat het komende jaar zal investeren daalt echter van 37 naar 33 procent. De landbouwers blijven dus voorzichtig.

Ook nu hebben de onderzoekers het gevoel van de landbouwers in een rapport op basis van de marktsituatie gekaderd. Voor het volledige resultaat van die oefening klik De Vlaamse conjunctuurbarometer voorjaar 2019

Bron: Lambrechts G. & Lenders S. (2019) De Vlaamse landbouwconjunctuurindex voorjaar 2019 – Departement Landbouw en Visserij – Brussel – 10 april 2019

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: