VLAM 2019: projecten met Europese cofinanciering steeds belangrijker

Het VLAM-budget nodig om het jaarprogramma 2019 uit te voeren, ligt net als in 2018 rond de 27 miljoen euro. Het aandeel van Europese cofinanciering groeit wel nog steeds aan. In 2019 gaat het om 16 door Europa goedgekeurde programma’s die in uitvoering zullen zijn.

Daar zijn er vijf nieuwe bij ten opzichte van 2018, goed voor een stijging van de Europese middelen met 600.000 euro. De nieuwe programma’s zijn er voor de sectoren fruit en groenten (met Duitsland), zuivel met vijf verschillende landen, kalfsvlees met vier verschillende landen, taste of Europe in Noord- en Zuid-Amerika en varkensvlees in Azië.

Advertising

Hoofdzakelijk binnenland

Van het eigenlijke promotiebudget gaat de helft naar promotie op de binnenlandse markt. Deze promotie wordt grotendeels gefinancierd door het bedrijfsleven en vanuit EU-middelen en richt zich hoofdzakelijk rechtstreeks naar de consument. De sterkte van de binnenlandse promotie zit hem vooral in de horizontale programma’s zoals Lekker van Bij Ons, korte keten, bio- en streekproducten. Alle specifieke sectoren haken in op dat programma en genieten bijvoorbeeld mee van het succes van de website www.lekkervanbijons.be . Deze sterke en druk bezochte website – ze staat in de top van de meest bezochte websites in ons land – zullen we in 2019 nog verder uitdiepen.

Voor exportpromotie naar Europese landen wordt vanuit het budget 19 procent aan middelen voorzien en 23 procent voor derde landen (buiten Europa dus). In het buitenland werkt VLAM niet rechtstreeks naar de consument maar B2B, naar handelaars en importeurs bijvoorbeeld. Rechtstreeks promotie naar de consument zou te veel middelen vergen.

Focus op consumptiemelk en kazen

VLAM focust in de zuivel in de eerste plaats op de promotie van consumptiemelk en kazen van bij ons. “Het verbruik van witte melk daalt, zeker in sommige leeftijdscategorieën”, zegt Liliane Driesen, woordvoerder van VLAM. “Via een pr-matige aanpak willen we het imago van melk verbeteren. We doen dat uiteraard niet zomaar maar onderbouwd met feiten en cijfers. Daarvoor doen we beroep op ons expertisecentrum. Ons doel is om het thuisverbruik van melk te stabiliseren. We richten ons op Vlamingen tussen de 20 en de 35 jaar.”

In een eerste project zal VLAM focussen op gezondheid, kwaliteit van bij ons, duurzaamheid en zuivel als onderdeel van onze traditie. Deze campagne richt zich tot de millennials (18- tot 30-jarigen). Een tweede project zal vooral de duurzaamheid van de zuivelsector voor het voetlicht brengen.

Daarnaast wordt de campagne ‘Wat is jouw melkmoment’, die eind 2018 eindigt, verdergezet. VLAM haalde daarvoor een nieuw Europees project binnen voor drie jaar.

Belgische kazen

Belgische kazen hebben momenteel een marktaandeel in België van 15 tot 20 procent. Daar wil VLAM zeker 2 procent aan toevoegen onder andere via de promotie ‘Kazen van bij ons, karakters van bij ons’. Ze richten zich tot de 20- tot 50-jarigen, die verantwoordelijk zijn voor de aankopen in het gezin.

Wat goed loopt, moet je niet veranderen, is het motto als het om de Melk4Kids-campagne gaat. Deze zijn beter bekend als de boerderijbezoeken van schoolgaande kinderen. Vandaag telt dit netwerk 130 Vlaamse melkveehouders maar VLAM blijft op zoek naar nieuwe ambassadeurs. “Het blijft wel een uitdaging om de kinderen uit meer stedelijke gebieden tot op het melkveebedrijf te krijgen”, geeft Liliane Driesen toe. “We zullen daarom in 2019 onderzoeken op welke manier we via nieuw lesmateriaal bijvoorbeeld deze scholen ook kunnen aanspreken om een boerderijbezoek te brengen.”

Verder ondersteunt VLAM via zijn werking ook het project ‘Oog voor Lekkers’ op de Vlaamse scholen. Schoolkinderen krijgen daarin groenten, fruit en zuivelproducten aangeboden maar ook educatief worden er pakketten ontwikkeld zoals de spelkoffer ‘Het Land van Calcimus’.

In het buitenland is VLAM voor zuivel ook actief op beurzen. Voor 2019 zijn dat PLMA in Amsterdam, Anuga Dairy in Keulen, Gulfood in Dubai, SIAL China in Shanghai en Food and Hotel Indonesia in Jakarta. VLAM communiceert voor de export vooral via het platform Belgiandairy.com.

Voor de begroting klik Begroting VLAM cijfers 2019

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: