VLIF voorziet voortaan ‘jongerenbonus’

Jonge landbouwers kunnen voortaan op een jongerenbonus van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) rekenen voor de meest duurzame investeringen in hun bedrijf. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Landbouw en Voeding Hilde Crevits. Ook wordt de totale omvang van investeringen waarvoor  landbouwbedrijven financiële ondersteuning kunnen krijgen verhoogd van 1 miljoen euro naar 1,35 miljoen euro voor de periode 2015-2022.

De huidige GLB-programmaperiode is eind 2020 afgelopen. De nieuwe periode start pas begin 2023. Om de goede werking van het VLIF tijdens de overgangsperiode in 2021 en 2022 te garanderen en in tussentijd onze boeren te stimuleren om te blijven investeren in innovatie wordt de regelgeving op een aantal punten aangepast. De beslissingen passen in de versterking van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds voor de volgende 2 jaar.

Volgens de mededeling van het kabinet van minister Crevits behoort 17 procent van onze landbouwers (3.175 personen) tot de groep jonge landbouwers (leeftijd tot 40 jaar). Jonge boeren die duurzaam investeren, kunnen rekenen op 10 procent meer subsidies. Deze keuze sluit aan bij wat de Europese Unie in het nieuwe GLB voorstelt, met name jonge landbouwers ondersteunen om onze land- en tuinbouw in Vlaanderen op lange termijn te vrijwaren.

Een tweede algemene maatregel gaat over het maximale investeringsbedrag waarvoor landbouwbedrijven  financiële ondersteuning kunnen vragen. Dat bedrag wordt tot 1,35 miljoen euro opgetrokken voor de volledige programmaperiode 2015-2022.  Nu lag dat bedrag op 1 miljoen euro.

Verder moet de begunstigde bewijzen dat hi binnen vijf maanden na de selectie van de investering gestart is met de uitvoering ervan. Zo kan het VLIF-budget beter worden aangewend.

Tot slot worden er nog enkele praktische en formele verbeteringen doorgevoerd, zoals bv. de afschaffing van de in onbruik geraakte rentesubsidie.

Bron: naar kabinet minister Crevits – 27 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *