Vogelvraat in maïs voorkomen

Vogelvraat in maïs voorkomen met

Alle zaden hebben het recht om volwaardige planten te worden

KWS biedt u het komende maïsteeltseizoen een doeltreffende zaadbehandeling tegen vogelvraat om plantverliezen te vermijden.

Vogelvraat kan regionaal grote schade veroorzaken. Maïszaad en soms zelfs hele planten worden uit de grond gepikt.

 

Als oplossing levert KWS nu op maïszaad van alle KWS-maïsrassen

INITIO BIRD PROTECT bevat een effectief afweermiddel tegen vogelvraat en alle ingrediënten voor een vlotte kieming. Het bevordert de wortelgezondheid en fosfaatopname en vermindert koudestress-symptomen. Dit alles resulteert in een snelle snelle groei naar het 4-6 bladstadium zonder plantverliezen. De werkzame stof tegen vogelvraat in Initio Bird Protect is reeds jarenlang op de markt en heeft een toelating voor veilig gebruik in de Benelux. Alleen kweekbedrijven hebben de mogelijkheid gekregen om deze werkzame stof te mogen toepassen. De werkzame stof wordt als zaadbehandeling ook in de ons omringende landen ingezet, ook door kwekers die in de Benelux voor een zaadbehandeling hebben gekozen met een minder effectieve werking tegen vogelvraat.

 

*Bron: KWS, koudetest proeven 2019 – **Bron: KWS, planten gewogen na een koudetest van 5 weken bij een temperatuur van 12°C

Op alle 24 testlocaties verspreid over Europa, met een verschillende vogelpopulatiedruk, is gebleken dat maïszaad behandeld met INITIO BIRD PROTECT op gelijke voet heeft gepresteerd met de tot in het jaar 2019 toegepaste Standaard behandeling tegen vogels.

 

 

Standaard: De tot in het jaar 2019 toegepaste standaard behandeling tegen vogelvraat

INITIO BIRD PROTECT: innovatief vogelafweer middel en stimulator van jeugdgroei

Alternatief: optie aangeboden door enkele aanbieders in de markt met gepretendeerde werking tegen vogelvraat

Controle: onbehandeld

 

Persoonlijke bescherming bij gebruik is belangrijk

Zoals ook geldt bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, dienen de geadviseerde voorzorgsmaatregelen in hand genomen te worden. Denk hierbij aan het gebruik van handschoenen, een overall, een gezichtsscherm en passende ademhalingsbescherming.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: