Vroege maïs en Snelle Lente Rogge het antwoord op de 65 % eiwit eis

Om naast de teelt van gras, op een eenvoudige en doeltreffende manier te voldoen aan de 65% eiwit eis als onderdeel van het stelsel Grondgebondenheid, introduceert KWS het Maïs-Rogge-Maïs (MRM) voedergewassenprogramma. Praktisch gezien komt het er hier op neer dat na de teelt van een vroeg maïsras, die door een vroege afrijping in de kolf, eind september rijp geoogst kan worden, er op hetzelfde perceel ‘Snelle Lente Rogge’ gezaaid wordt. Deze rogge, die speciaal ontwikkeld is als voedergewas en hoge ds- en eiwitopbrengsten haalt, is het antwoord op de vraag hoe de 65 % eis gerealiseerd kan worden.

Een toekomstbestendige melkveehouderij

Door de commissie Grondgebondenheid is er begin dit jaar een rapport opgesteld met als doel: een toekomstbestendige melkveehouderij. Hierbij is de stip op de horizon o.a. dat de melkveehouderij in Nederland vanaf 2025 minder afhankelijk gaat zijn van mondiale eiwitbronnen. Er is 7 jaar de tijd de tijd om te anticiperen op een nieuwe bedrijfssituatie waarbij minimaal 65% eiwit van het eigen bedrijf of uit de directe omgeving gehaald moet worden. De sector wordt hierbij uitgedaagd om deze grondgebondenheid, die bindend is, te realiseren. Als dit door de commissie als zodanig is bedoeld, dan is dit signaal door KWS in ieder geval serieus opgepakt en op een praktische manier uitgewerkt.

De voordelen

De voordelen van de teelt van Snelle Lente Rogge in combinatie met vroege maïs zijn legio:

 • Maïs, wat zeer vroeg-vroeg moet zijn in korrelafrijping, produceert naast 16 – 22 ton droge stof ook 1.200-1.600 kg eiwit en 8.000 kg zetmeel per hectare
 • Maïs en Snelle Lente Rogge behalen samen de hoogste eiwitopbrengst per hectare en daarmee meer dan gras (± 2.000 kg met maïs en hybride rogge t.o.v. ± 1.600-1.800 kg met gras)
 • Snelle Lente Rogge is in staat om zich direct na zaai, in de winter en in het vroege voorjaar zeer snel te ontwikkelen en behaalt met 4.000-4.500 kg ds per ha en 16-19% eiwit bij oogst eind april een duidelijk hogere ds-opbrengst als gangbare snijrogge, triticale en Italiaans Raaigras
 • Maïs en Snelle Lente Rogge halen daarmee samen dan ook de hoogste voederwaardeopbrengst per hectare
 • De Snelle Lente Rogge fungeert door zaai op ten laatste 1 oktober als vanggewas van overtollige stikstof en voorkomt daarmee nitraatuitspoeling
 • Doordat het perceel jaarrond in gebruik is en bedekt blijft, is een effectieve CO2-vastlegging een feit
 • De wortel- en stoppelmassa van Snelle Lente Rogge brengt organische stof
 • Door de diepe beworteling van Snelle Lente Rogge verbetert de bodemstructuur
 • Een diepe beworteling en het achterlaten van wortel- en stoppelmassa heeft een positieve invloed op de bodemvruchtbaarheid
 • Snelle Lente rogge neemt ongeveer dubbel zoveel stikstof op in de bovengrondse biomassa als Italiaans Raaigras.

Telen naast een maïsras

Stand van Snelle Lente Rogge (links) t.o.v. gangbare rogge (rechts) in het vroege voorjaar

Belangrijk is om de Snelle Lente Rogge te telen naast een maïsras, waarvan bewezen is dat deze vroeg afrijpt in de kolf. Op die manier kan tijdig geoogst worden, wordt de maximale ds-opbrengst en optimale energiedichtheid met de vroegrijpe maïs behaalt. De oogst geschied door de rogge te maaien en te laten voordrogen in het zwad gedurende 1 dag. Vervolgens kan er gehakseld en ingekuild worden bij 28-32% ds.

 

 

 

Adviesteelt voor maïs én Snelle Lente Rogge

 1. Noord Nederland: teelt en oogst van maïs als MKS van het ultra vroege maïsras Autens in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober
 2. Noord Nederland: teelt en oogst van silomaïs van de zeer vroege maïsrassen Autens of Megusto in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober
 3. Midden en Zuid Nederland: teelt en oogst van maïs als silomaïs of MKS van de zeer vroege – vroege maïsrassen Autens, Megusto, Benedictio of Genialis in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober
 4. België: teelt en oogst van maïs als silomaïs of MKS van de zeer vroege – vroege maïsrassen Stabil, Megusto of Genialis in combinatie met Snelle Lente Rogge gezaaid voor 1 oktober

Meer informatie over de combinatie van vroege mais met Snelle Lente Rogge is verkrijgbaar bij uw regionale KWS-adviseur.

Bron: KWS Benelux

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: