Wat brengt de mestaangifte in 2019?

Met het nieuwe mestjaar in zicht, kondigen zich ook weer nieuwe keuzes en tools aan. Het is belangrijk om dit grondig te bekijken voor uw bedrijf.

Keuze mestsamenstelling 2019

Sowieso is het voor 2019 wel al belangrijk om de verplichtingen over de keuze mestsamenstelling er bij te nemen. Het is immers noodzakelijk om voor het eerste transport of uiterlijk voor 15 februari 2019 een keuze te maken met welke mestsamenstelling gewerkt zal worden in 2019. Deze keuze moet per mestsoort en per exploitatie gemaakt worden.

Advertising

Deze keuze is niet geïntegreerd in de mestaangifte maar moet apart opgegeven worden in het Mestbankloket. Indien er geen nieuwe keuze gemaakt wordt, loopt deze van 2018 verder. Voor rundveemest geldt hierbij ook dat de stalen een geldigheid hebben van 3 maanden.

Nieuw: opslag dierlijke mest met vooraf ingevulde samenstelling

Bij de opslag van dierlijke mest, wordt de totale hoeveelheid P2O5 en N automatisch berekend, aan de hand van de ‘keuze mest’ die gemaakt werd door de landbouwer voor het productiejaar 2018.

In 2018 heeft immers iedere landbouwer een keuze moeten maken voor elk van de aanwezige mestsoorten op zijn exploitaties op welke manier de mestsamenstelling bepaald zou worden. Er waren twee  mogelijkheden: ofwel op basis van forfaitaire inhoudswaarden ofwel op basis van analyses. Deze lijn wordt nu ook doorgetrokken bij de bepaling van de inhoud van de dierlijke mest in opslag. Werd er voor analyse gekozen dan wordt de samenstelling van de stock ook bepaald op basis van deze analyses volgens een aantal regels. Deze samenstelling heeft de Mestbank, indien mogelijk, ook alvast vooraf ingevuld in de aangifte.

Verder heeft de Mestbank ook een herwerkte opslagtool gemaakt om beter de opslagcapaciteit en de opgeslagen hoeveelheid te bepalen. Zo zijn er ook berekeningen mogelijk voor lagunes of kelders met schuine putwanden. De tool kan je via volgende weblink terugvinden: https://www.vlm.be/nl/doelgroepen/land-en-tuinbouwers/rekenprogrammas/Opslagtool/Paginas/default.aspx

Bijzondere aandachtspunten

Opgave beweidingspercentage graasdieren

Om het bemestingssysteem van werkzame stikstof correct te kunnen toepassen is het noodzakelijk om bij de mestaangifte voor de graasdieren ook het beweidingspercentage op te geven worden. Dit is belangrijk om de gebruikte werkzame hoeveelheid stikstof te berekenen.

Opgave geleverde liters melk

Sinds 2015 beschikt de Mestbank niet meer over de geleverde liters melk. Voor de berekening van de melkproductiecategorie is dit evenwel van groot belang. Vorig jaar vroeg de Mestbank al de gegevens op van 2017. Hiermee berekenen ze de productiecategorie van 2018. Nu bij de mestaangifte worden geleverde liters melk van 2018 opgevraagd. Dit betreft zowel de hoeveelheid melk geleverd aan de fabriek als de hoeveelheid die eventueel thuis verwerkt werd. Zo kan de Mestbank alvast ook de melkproductiecategorie voor 2019 berekenen.

In 2018 toegepaste PAS-maatregelen moeten aangegeven worden

In het kader van de milieu- en natuurwetgeving hebben sommige landbouwers zogeheten PAS-maatregelen toegepast om hun milieuvergunning te krijgen. De overheid wil een overzicht verkrijgen over de implementatiegraad van deze technieken en vraagt daarom, bijkomend, het aantal dieren dat gehouden werd in één of andere PAS-systeem of waarvoor één of andere PAS-maatregel werd toegepast, op.

Opgave mestscheiding of pocketvergisting

Als je een pocketvergister staan hebt of je hebt het afgelopen jaar mest laten scheiden, moet dit opgegeven worden in de mestaangifte bij de vraag over mestbewerking.

Vernieuwd Mestbankloket en MTIL

Vanaf 2019 is er een nieuw MTIL van toepassing. Hierbij zijn er automatische koppelingen gemaakt voor de erkende mestvoerders met bijvoorbeeld de keuze mestsamenstelling van een landbouwer en de beschikbare, te gebruiken mestanalyses voor transport.

Zelf kan je ook deze gegevens raadplegen. Dit onder het tabblad ‘staalnames\mest’. Hier zijn volgende gegevens terug te vinden:

  • De verwerkte meststalen
  • Status van genomen meststalen
  • Meststalen zonder resultaat
  • Overzicht BSM (bedrijfsspecifieke mestsamenstelling
  • Overzicht gemaakte mestkeuze

Sinds 1 januari 2019 nieuwe werkwijze bij de burenregelingen en inscharingscontracten

De nieuwe werkwijze houdt in dat je vanaf 2019 geen burenregelingen of inscharingscontracten meer op papier kan invullen maar dat deze digitaal, via het mestbankloket (www.mestbankloket.be) moet aangevraagd en ondertekend worden.

Bron: Jan Meykens, SBB Accountants & Adviseurs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: